അക്കൗണ്ട്‌സ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന് കീഴിലെ എഡിഎകെയിൽ അക്കൗണ്ട്‌സ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട് .ഈ തസ്തികയിൽ കരാർ നിയമനമാണ്.

യോഗ്യത:സിഎ ഇൻറർ
വേതനം:40,000

താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉടൻ തന്നെ aquaculturekerala@yahoo.co.in എന്ന മെയിലിലേക്ക് അപേക്ഷ അയയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി 04712322410 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick