അധ്യാപകരെ ആവശ്യമുണ്ട്

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

മണ്ണാർക്കാട്,ആര്യങ്കാവ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് അക്കാദമിയിലേക്ക് എസ്.എസ്.എൽ.സി, എച്ച്.എസ്.എസ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി ക്ലാസ് എടുക്കാനായി അധ്യാപകരെ ആവശ്യമുണ്ട്.മാത്തമാറ്റിക്സ്,ഫിസിക്സ്,കെമിസ്ട്രി,ബയോളജി,സോഷ്യൽ സയൻസ്,ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിലാണ് ഒഴിവുകളുള്ളത്.താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ smartacd@gmail.com എന്ന മെയിലിലേക്ക് അപേക്ഷ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി 8075461359 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick