അധ്യാപകരെ ആവശ്യമുണ്ട്

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

ചിറയ്ക്കൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കസ്തൂർബ പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ ഇംഗ്ലീഷ്,ഹിന്ദി,സോഷ്യൽ സയൻസ്,മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഫിസിക്സ്,കെമിസ്ട്രി,ബയോളജി,കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്,ആർട്ട്, ക്രാഫ്റ്റ്, ഫിസിക്കൽ എജുക്കേഷൻ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ അധ്യാപകരെ ആവശ്യമുണ്ട്. താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ kasturbapublicschool1980@gmail.com എന്ന മെയിലിലേക്ക് അപേക്ഷ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ് . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി 0497 2779272 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിക്കേണ്ടതാണ്.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick