അധ്യാപകരെ ആവശ്യമുണ്ട് .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

കൊല്ലം സിദ്ധാർത്ഥ സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും trained graduate പോസ്റ്റ് graduate അധ്യാപകരെ ആവശ്യമുണ്ട് . താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മേല്പറഞ്ഞ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അനുയോജ്യരാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ അപേക്ഷിക്കുക . അപേക്ഷകൾ chair person siddhartha സെൻട്രൽ സ്കൂൾ പുത്തൂർ കൊല്ലം 691507 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കുക . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9847841049 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick