ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേയില്‍ ജോലി

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

റെയില്‍വേ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് IRCTC യില്‍ ജോലി നേടാന്‍ താത്പര്യമുള്ളവർക്ക് അവസരം . Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) ഇപ്പോള്‍ Tourism Monitors & Hospitality Monitors തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു . വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി മൊത്തം 48 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് നേരിട്ട് ഇന്റര്‍വ്യൂവിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കാം. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്കും ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് . ഈ ജോലിക്ക് നേരിട്ട് ഇന്റര്‍വ്യൂവിന് 2023 ഏപ്രില്‍ 3 മുതല്‍ 2023 ഏപ്രില്‍ 9 വരെ പങ്കെടുക്കാം.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick