എം.ജി.എം ഫാർമസി കോളേജിൽ ഒഴിവുകൾ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എം.ജി.എം ഫാർമസി കോളേജിൽ വിവിധ തസ്തികകളിൽ ഒഴിവുകളുണ്ട്.

ഒഴിവുള്ള തസ്തികകൾ:പ്രൊഫസർ,അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ

താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ hrd.pharmacy2021@gmail.com എന്ന മെയിലിലേക്ക് അപേക്ഷ അയയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി 9946485111 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick