എൻജിനീയറിങ്, ആർക്കിടെക്ചർ, ഫാർമസി കോഴ്സ്: രണ്ടാം അലോട്ട്മെൻറ് നീളാൻ സാധ്യത.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

തിരുവനന്തപുരം ∙ എൻജിനീയറിങ്, ആർക്കിടെക്ചർ, ഫാർമസി കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള രണ്ടാം അലോട്ട്മെൻറ് ഇന്നു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നു പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മിഷണർ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കൂടി നീളാൻ സാധ്യത.എൻജിനീയറിങ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള സമയ ക്രമം നീട്ടി നൽകുമെന്ന് എഐസിടിഇ അധികൃതർ സൂചിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം നീളുന്നതു വിദ്യാർഥികളെ ആശങ്കയിലാക്കി.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick