ഏഴാം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് കേരള ഫോറസ്റ്റിൽ സുവർണ്ണാവസരം

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

കേരള ഫോറസ്റ്റിൽ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്കു അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.സ്ഥിര നിയമനമാണ് .ഫോറെസ്റ്റ് വാച്ചർ, ഫോറെസ്റ്റ് ഗാർഡ്, സൂപ്പർവൈസർ, തുടങ്ങി നിരവധി ഒഴിവുകളിലേക്കാണു അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്.ഏഴാം ക്ലാസ് ജയം/തത്തുല്യ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം (ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല.എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒഴിവുകളുണ്ട്.നിരവധി ഒഴിവുകളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. (ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല)തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ 17,000 മുതൽ 35,700 ശമ്പള സ്കെയിലിലാണ് ജോലി (മറ്റ് സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പുറമെ).പ്രായപരിധി: 18 – 36 വരെയാണ് .റിസർ വേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവുണ്ട്..അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക
https://bit.ly/kerala-forest-2021
https://bit.ly/kerala-forest_mlm
http://bit.ly/latest-govt-job-2021
ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയ്യതി: നവംബർ 03

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick