ഐ.ഐ .ടി കളിൽ 119 അവസരം : അപേക്ഷ ഓൺലൈൻ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

വിവിധ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിട്യൂറ്റ് ഓഫ് ടെക്നോളജികളിലായി അധ്യാപക,അനധ്യാപ തസ്തികകളിൽ 119 അവസരം. ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കാം.കാൻപൂരിൽ 95 അനധ്യാപകർ ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാൻപുരിലുള്ള ഐ .ഐ . ടിയിൽ 95 അനധ്യാപക അവസരം.ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കണം.അവസാന തീയതി നവംബർ 16. ജാർഖണ്ഡിലെ ധൻബാദിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിട്യൂറ്റ് ഓഫ് ടെക്നോളജികളി അസിസ്റ്റൻറ് പ്രൊഫസ്സർ തസ്തികയിലേക്കു അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.അവസാന തീയതി നവംബർ 7.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Related News

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick