ഇന്ത്യൻ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് വകുപ്പിൽ കായിക താരങ്ങൾക്ക് അവസരം

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

ഇന്ത്യൻ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് വകുപ്പിനുകീഴിൽ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിലായി ഓഡിറ്റർ/ അക്കൗണ്ടന്റ് ക്ലർക്ക് /ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപറേറ്റർ 199 ഒഴിവുണ്ട്. കായിക താരങ്ങൾക്കാണ് അവസരം. തിരുവനന്തപുരത്ത് 10 ഒഴിവാണുള്ളത്. ക്രിക്കറ്റ്(പുരുഷൻ), ഫുട്ബോൾ(പുരുഷൻ), ഹോക്കി(പുരുഷൻ), ബാഡ്മിന്റൺ, ടേബിൾ ടെന്നീസ് എന്നിവയാണ് കായിക ഇനങ്ങൾ. ഓഡിറ്റർ/അക്കൗണ്ടന്റ് ബിരുദമാണ് യോഗ്യത. ക്ലർക്ക്/ഡിഇഒ യോഗ്യത പ്ലസ്ടു അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. എല്ലാ തസ്തികകളിലും നിഷ്കർഷിക്കുന്ന കായികയോഗ്യതകളുണ്ടാകണം. വിശദവിവരത്തിന് www.cag.gov.in

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick