കൊച്ചിൻ ഷിപ്പിയാർഡ് : 70 എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനി, അപേക്ഷ ഒക്ടോബർ 27 വരെ.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

കൊച്ചിൻ ഷിപ്യാഡിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനിയുടെ 70 ഒഴിവിൽ ഒരു വർഷ പരിശീലനം. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ഒക്ടോബർ 27.വിഭാഗങ്ങളും യോഗ്യതയും: മെക്കാനിക്കൽ (37), ഇലക്ട്രിക്കൽ (19), നേവൽ ആർകിടെക്ചർ (6), സിവിൽ (2), ഇലക്ട്രോണിക്സ് (2): ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൽ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം. പ്രായപരിധി: 27 വയസ്സ്. അർഹർക്ക് ഇളവ്. സ്റ്റൈപ്പെൻഡ്: 50,000 രൂപ. ഒരു വർഷം പരിശീലനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നവരെ 40,000-1,40,000 രൂപ ശമ്പള നിരക്കിൽ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ E1 ഗ്രേഡിൽ പരിഗണിക്കും. ഫീസ്: 750 രൂപ. ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കാം. പട്ടികവിഭാഗത്തിനും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും ഫീസില്ല. സന്ദർശിക്കുക :http://www.cochinshipyard.in.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick