കൺഫോർമിസ്റ്റ് തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

തിരുവനന്തപുരത്തെ കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ കൺഫോർമിസ്റ്റ് തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്.

യോഗ്യത:3 വർഷ ഡിപ്ലോമ (എഫ്ടിഐ പുണെ,എഫ്ടിഐടി ചെന്നൈ)/സയൻസ് ബിരുദം
പ്രായപരിധി:40 വയസ്സ്

താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാർച്ച് 19നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സന്ദർശിക്കുക:http://www.ksfdc.in

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick