ഗുഡബിറ്റ്സ് ടെക്കിൽ ഒഴിവുകൾ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

ഇൻഫോപാർക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗുഡബിറ്റ്സ് ടെക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൽ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഡെവലപ്പർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്.മൂന്നുവർഷത്തിലധികം പ്രവർത്തിപരിചയമുള്ളവർക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാനാവസരം. താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ careers@goodbits.com എന്ന മെയിലിലേക്ക് അപേക്ഷ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ഏപ്രിൽ 12.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി 04844022141 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick