ചലച്ചിത്ര പഠനം സാധ്യമാക്കാം

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെ.ആർ.നാരായണൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വിശ്വൽ സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്സ് നല്കുന്ന വിവിധ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

പ്രവേശനം എങ്ങനെ?
തിരുവനന്തപുരം,കൊച്ചി,മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലായി നടത്തപ്പെടുന്ന പ്രവേശപരീക്ഷയിൽ വിജയക്കുന്നവരാകും പ്രസ്തുത കോഴ്സുകളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അർഹത നേടുന്നത്.മെയ് 29നാണ് പരീക്ഷ നടത്തപ്പെടുക.

താത്പര്യമുള്ള വിദ്യാർഥികൾ ഏപ്രിൽ 28നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സന്ദർശിക്കുക:http://www.krnnivsa.com

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick