ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ യൂണിഫോം നാളുകൾക്കു മുമ്പേ അവതരിപ്പിച്ച വളയൻചിറങ്ങര എൽ പി എസ് സ്‌കൂൾ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

കൊച്ചി: പെണ്ണിനും ആണിനും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ യൂണിഫോമിനെകുറിച്ചു ഒട്ടനവധികൾ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ യൂണിഫോം അവതരിപ്പിച്ച ഒരു സ്‌കൂളുണ്ട് കേരളത്തിൽ, വളയൻചിറങ്ങര എൽ പി എസ് സ്‌കൂൾ. 2018 ൽ പ്രീ പ്രൈമറി വിഭാഗത്തിലാണ് ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ചത്. കായികമത്സരവും പെൺകുട്ടികൾ നേരിട്ട ചില പ്രശ്‍നങ്ങളുമാണ് സ്‌കൂൾ അധികൃതരെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു യൂണിഫോം അവതരിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങൾ.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick