ട്രിവാൻഡ്രം മോട്ടോഴ്സിൽ ഒഴിവ്

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

തിരുവന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രിവാൻഡ്രം മോട്ടോഴ്സ് എന്ന കമ്പനിയിൽ സീനിയർ സെയിൽസ് കൺസൽട്ടൻറ് തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്.

യോഗ്യത:ബിരുദം/ഡിപ്ലോമ,2 വർഷ പരിചയം

താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ careers@trivandrummotors.com എന്ന മെയിലിലേക്ക് അപേക്ഷ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി 7356244223 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick