ഡൽഹിയിൽ നഴ്സിങ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു കീഴിൽ ന്യൂഡൽഹിയിലെ നാല് ആശുപത്രികളിലായി നഴ്സിങ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് 678 ഒഴിവുകൾ . സഫ്ദർജങ് ഹോസ്പിറ്റൽ , ലേഡി ഹാർഡിൻജ് മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ കോളജ് , ഡോ. ആർഎംഎൽ ഹോസ്പിറ്റൽ , കലാവതി ശരൺ ചിൽഡ്രൻ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നിവടങ്ങളിലാണ്‌ ഒഴിവുകളുള്ളത് . താല്പര്യമുള്ളവർ http://www.aiimsexams.ac.inഎന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഒക്ടോബർ 30 നുള്ളിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick