നാഷണൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിന്റെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

ഒക്ടോബർ 23, 24 തീയതികളിലായി നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി നടത്തുന്ന നാഷണൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിന്റെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. കംപ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിതമായാണ് പ്രവേശന പരീക്ഷ നടക്കുന്നത്.പരീക്ഷയ്ക്കായി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ http://nat.nta.ac.in സന്ദർശിച്ച് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. അപേക്ഷാ ഫോം നമ്പർ, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്നിവ നൽകി അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
NAT 2021 പരീക്ഷയുടെ ഷെഡ്യൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് പരിശോധിക്കാം. അഡ്മിറ്റ് കാർഡിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശദമായി വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് പോസ്റ്റലായി അയച്ചു നൽകില്ല. ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദേശങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമെയിലിലേക്ക് അയച്ചു നൽകും.അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എൻ.ടി.എയുടെ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് നമ്പറായ 011-4075 9000 ൽ ബന്ധപ്പെടാം. അതല്ലെങ്കിൽ nat@nta.ac.inലേക്ക് മെയിൻ അയക്കാം. മറ്റ് സാങ്കേതിക സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ 6364436664, 7829207426, 6364426664, 7829207346 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick