നാഷണൽ ഫൊറൻസിക് സയൻസ് സർവകലാശാലാ പ്രവേശനം: അപേക്ഷ ഒക്ടോബ ർ 25 വരെ .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള നാഷണൽ ഫൊറൻസിക് സയൻസ് വിവിധ സർവകലാശാലാ കാമ്പസുകളിൽ നടത്തുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളിലെ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം. ഗാന്ധിനഗർ , ഡൽഹി , ഗോവ, ത്രിപുര കാമ്പസുകളിലായാണ് പ്രോഗ്രാമുകള്. അഞ്ചുവർഷം ദൈർഘ്യമുള്ള ബി.എസ്സി. എം.എസ്സി. ഫൊറൻസിക് സയൻസ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് (ഗോവ, ത്രിപുര) കുറഞ്ഞത് 60 ശതമാനം മാർ ക്കോടെ (പട്ടിക/ഭിന്നശേഷിക്കാര്ക്ക് 50 ശതമാനം) സയൻസ് സ്ട്രീമിൽ പ്ലസ്ടു/തത്തുല്യപരീക്ഷ ജയിച്ചവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.ഓരോ പ്രോഗ്രാമിലെയും പ്രവേശനത്തിനുവേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത, പ്രവേശനരീതി, മറ്റുവിവരങ്ങള്, ഓണ്ലൈൻ അപേക്ഷ എന്നിവയ്ക്ക് http://www.nfsu.ac.in/admission കാണുക.അപേക്ഷ ഒക്ടോബർ 25 വരെ നല്കാം. ഓണ്ലൈൻ അപേക്ഷയുടെ ഹാർഡ് കോപ്പി ഒക്ടോബർ 30നകം സ്ഥാപനത്തിൽ ലഭിക്കണം.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick