നിർമിതി കേന്ദ്രത്തിൽ ഒഴിവ്

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

ആലപ്പുഴ ജില്ലാ നിർമിതി കേന്ദ്രത്തിൽ അക്കൗണ്ടൻറ് തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്.

യോഗ്യത:ബി.കോം,കംപ്യൂട്ടർ,ടാലി/ജി.എസ്.ടി എന്നിവയിൽ അഞ്ചുവർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയം
പ്രായപരിധി:35 വയസ്സ്

താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ nirmithialp@gmail.com എന്ന മെയിലിലേക്ക് അപേക്ഷ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ഏപ്രിൽ 18.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി 9447482401 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick