പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല നടത്തിയ മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി.വോക് ഒപ്ടോമിട്രി ആൻഡ് ഒഫ്താൽമോളജിക്കൽ ടെക്നിക്ക്സ് നവംബർ 2019 പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.ഫലം ലഭിക്കുന്നതിനായി സർവകലാശാല വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick