പരീക്ഷ മാറ്റി

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല ഈ മാസം 8,10,14 തീയതികകളിൽ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ത്രിവത്സര യൂണിറ്റി എൽ.എൽ.ബി.(2020 അഡ്മിഷൻ -റെഗുലർ / 2019,2018 അഡ്മിഷൻ – സപ്ലിമെൻററി ) പരീക്ഷകൾ മാർച്ച് 21,23,25 തീയതികളിലേക്ക് മാറ്റി.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick