പ്രോജക്ട് അസോഷ്യേറ്റ് II തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

തിരുവനന്തപുരം നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഇൻറർഡിസിപ്ലിനറി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ പ്രോജക്ട് അസോഷ്യേറ്റ് II തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്.

യോഗ്യത:പിജി (കെമിസ്ട്രി/ലൈഫ് സയൻസ്)/എംഫാം ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി)/ബിഇ/ബിടെക് (മെറ്റലർജി,മെറ്റീരിയൽസ് സയൻസ്,മെക്കാനിക്കൽ ഓട്ടമോട്ടീവ് )
പ്രായപരിധി :35 വയസ്സ്

താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാർച്ച് 18നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.ഓൺലൈനായിയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick