പ്ലസ്ടു പരീക്ഷകൾ മാറ്റാൻ സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നു

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

ദേശീയ തലത്തിലുള്ള പ്രവേശനപരീക്ഷ നടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലെ പ്ലസ്ടു പരീക്ഷകൾ മാറ്റാൻ സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നു.അടുത്തമാസം 18ന് നടക്കേണ്ട പാർട്ട് I ഇംഗ്ലീഷ്,20ന് നടക്കേണ്ട ഫിസിക്സ് എന്നീ പരീക്ഷകൾ മാറ്റുന്നതിനെകുറിച്ചാണ് സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത്.ഈ പ്രാവശ്യം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജെഇഇ എഴുതാൻ രണ്ടവസരം ഉണ്ടെങ്കിലും പരീക്ഷകൾ മാറ്റമില്ലാതെ നടന്നാൽ ഈ അവസരം നഷ്ടമാകും.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick