ഫയർസർവീസ് കോളേജിൽ ബി.ഇ ഫയർ എൻജിനിയറിങ്

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയത്തിനുകീഴിൽ നാഗ്പുരിലുള്ള നാഷണൽ ഫയർസർവീസ് കോളേജ് ബി.ഇ. ഫയർ എൻജിനിയറിങ് പ്രോഗ്രാം പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യത: ഫിസിക്സ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങൾക്കൊപ്പം കെമിസ്ട്രി, ബയോടെക്നോളജി, ബയോളജി, ടെക്നിക്കൽ വൊക്കേഷണൽ വിഷയം എന്നിവയിലൊന്നു പഠിച്ച് മൂന്നുവിഷയങ്ങൾക്കുംകൂടി 50 ശതമാനം മാർക്ക് മൊത്തത്തിൽ വാങ്ങി പ്ലസ്ടു ഹയർസെക്കൻഡറി/തത്തുല്യപരീക്ഷ ജയിച്ചിരിക്കണം. കൂടാതെ, ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വിഷയമായി പഠിച്ച് ജയിക്കണം. 2021-ലെ ജെ.ഇ.ഇ. മെയിൻ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് വേണം. അപേക്ഷ nfscnagpur.nic.in വഴി 17 വരെ നൽകാം. ജെ.ഇ.ഇ. മെയിൻ റാങ്ക് പരിഗണിച്ച് 60 പേർക്ക് വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കുശേഷം പ്രവേശനം നൽകും. രേഖാപരിശോധന, മെഡിക്കൽ പരിശോധന എന്നിവ ഒക്ടോബർ 26-28 കാലയളവിൽ നടത്തും.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick