മാറ്റിവച്ച ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷ ഒക്ടോബർ 26-ന്

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

തിരുവനന്തപുരം: മഴക്കെടുതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാറ്റി വെച്ച ഒക്ടോബർ 18 ലെ ഒന്നാം വർഷ ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷ ഒക്ടോബർ 26 നു നടത്തും. സമയക്രമത്തില് മാറ്റമില്ല. 26 ന് മൂല്യനിർണയ ക്യാമ്പുകളും പ്രവർത്തിക്കും. പരീക്ഷാ ഡ്യൂട്ടി ഉള്ള അധ്യാപകർ , പരീക്ഷാ ഡ്യൂട്ടിക്കും ഇല്ലാത്തവർ മൂല്യനിർണയ ക്യാമ്പുകളിലുമെത്തണം

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick