റെയിൽവേയിൽ 9439 അപ്രൻറിസ് : അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി നവംബർ 5

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

റെയിൽവേയുടെ വിവിധ സോണുകളിലായി അപ്രൻറിസ്ഷിപ്പിനു അവസരം. 9439 ഒഴിവുകളുണ്ട്. യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ് വിജയവും ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലെ ഐ.ടി.ഐ. സർട്ടിഫിക്കറ്റും. പ്രായം: 15 – 24 വയസ്സ്. സംവരണവിഭാഗത്തിന് വയസ്സിളവ് ലഭിക്കും.
സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ – 4103
സെക്കന്തരാബാദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 4103 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവ്. വിവിധ വർക്ഷോപ്പുകളിലാണ് അവസരം. അവസാന തീയതി: നവംബർ മൂന്ന്. വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാനും: www.scr.indianrailways.gov.in
വെസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ – 2226
ജബൽപുർ ആസ്ഥാനമായുള്ള വെസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 2226 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവ്. അവസാന തീയതി: നവംബർ 10.
വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കുന്നതിനും: www.wcr.indianrailways.gov.in

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick