സാധ്യകളേറെയുള്ള എൻവയോൺമെന്റ് മാനേജ്മെന്റിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിപ്ലോമ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാരിന് കീഴിലെ എൻവയോൺമെന്റൽ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കോഓർ ഡിനേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ (ഇ.പി.സി.ഒ.) ഒരുവർഷം ദൈർഘ്യമുള്ള പി.ജി. ഡിപ്ലോമ ഇൻ എൻവയോൺമെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പരിസ്ഥിതി, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, സുസ്ഥിര വികസനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലുള്ള പ്രശ്നസൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ (സംവരണ വിഭാഗക്കാർക്ക് 45 ശതമാനം) ബിരുദം നേടിയവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷ http://www.epco.mp.gov.in ലെ പ്രോഗ്രാം അഡ്മിഷൻ ലിങ്ക് വഴി ഒക്ടോബ ർ 25 വരെ നല്കാം.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick