സിയുസിഇടി 13 ഭാഷകളിലായി നടത്തുമെന്ന് യുജിസി

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിലെ യുജി, പിജി പ്രവേശനത്തിന് നടത്തുന്ന പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷയായ സിയുസിഇടി 13 ഭാഷകളിലായി നടത്തുമെന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻറ്സ് കമ്മീഷൻ . 2022 -2023 അധ്യയന വർഷം മുതൽ ഈ രീതി പ്രാവർത്തികമാക്കാനാണ് വിദഗ്ധസമിതി നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick