സി.യു.ഇ.ടി അപേക്ഷ ഏപ്രിൽ 6 മുതൽ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി നടത്തുന്ന കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിന് ഏപ്രിൽ ഈ മാസം 6 മുതൽ അപേക്ഷിക്കാം.അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി മേയ് 6. ജൂലൈയ് മാസത്തിലായിരിക്കും പരീക്ഷ നടത്തപ്പെടുക.മലയാളം ഉൾപ്പടെ 13 ഭാഷകളിൽ ചോദ്യപേപ്പർ ലഭ്യമാക്കും.കേന്ദ്രസർവകലാശാലയടക്കമുള്ള വിവിധ സർവകലാശാലകളിലെ ബിരുധതല പ്രോഗ്രാം പ്രവേശനത്തിനായിയാണ് സി.യു.ഇ.ടി നടത്തുന്നത് .കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സന്ദർശിക്കുക:http://www.cuet.samarth.ac.in

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick