സൂപ്പർവൈസർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ടെക്സ്റ്റൈൽ കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൻെറ വിവിധ യൂണിറ്റുകളിൽ സൂപ്പർവൈസർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്.12 മാസത്തെ കരാർ നിയമനമാണ്. താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാർച്ച് 10നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി http://www.kstc.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.ഹെൽപ് ലൈൻ :0471 272695

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published.

Recent News

Editor's Pick