സെൻറർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് വനിതാ പ്രൊട്ടെക് ഷൻ ഓഫീസിൻെറ സഖി വൺ സ്റ്റോപ്പ് സെൻററിൽ സെൻറർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്.ഈ തസ്തികയിൽ ഒരൊഴിവാണുള്ളത്. താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കളക്ടറേറ്റിൻെറ ഒന്നാം നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വനിതാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മാർച്ച് 15.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി 04812300955 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കേണ്ടതാണ്.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick