തിരുവനന്തപുരത്തു കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലെക്ചറുടെ ഒഴിവ്

നെയ്യാറ്റിൻകര സർക്കാർ പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ computer engineering ലെക്ചറുടെ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു . computer എഞ്ചിനീറിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബിരുദമുള്ളവർക്കും ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം

Read More...

പോളിടെക് നിക് സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ

സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ സർക്കാർ, എയ്ഡഡ്/കേപ്പ്/സ്വാശ്രയ പോളിടെക്നിക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനായി സ്ഥാപനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ ബുധൻ മുതൽ 29 വരെ നടത്തും.

Read More...

ബി.ടെക് കോഴ്‌സിൽ സീറ്റൊഴിവ്

കാര്യവട്ടം എൻജിനീയറിങ് കോളേജിൽ ബി.ടെക് കോഴ്‌സിൽ ഏതാനും സീറ്റുകളുടെ ഒഴിവുകളുണ്ട്.ഈ മാസം 24ന് ശേഷം നടത്തുന്ന സ്പോട്ട് അഡ്‌മിഷൻ മുഖേനയാകും ഈ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്തുക. സ്പോട് അഡ്മിഷന്

Read More...

വിർച്വൽ / ഓഗ്മെൻറ് റിയാലിറ്റി കോഴ്‌സുകൾ

കളമശേരിയിലെ അസാപ് കമ്യൂണിറ്റി സ്‌കിൽ പാർക്കിൽ അസാപ് കേരളയുടെ വിർച്വൽ / ഓഗ്മെൻറ് റിയാലിറ്റി കോഴ്‌സുകളിലേക്കുള്ള അഡ്‌മിഷൻ ഉടൻ ആരംഭിക്കും. അഡ്‌മിഷൻ എടുക്കാൻ ആവശ്യമായ യോഗ്യത: പ്ലസ്‌ടു താത്പര്യമുള്ളവർ

Read More...

സെറ്റിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

സംസ്ഥാനതല യോഗ്യത നിർണയ പരീക്ഷയായ സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.അടുത്ത വർഷം ജനുവരിയിൽ നടത്തുന്ന പരീക്ഷയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.താത്പര്യമുള്ളവർ ഒക്ടോബർ 20നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ

Read More...

സീറ്റൊഴിവ്

പയ്യന്നൂർ സ്വാമി ആനന്ദതീർത്ഥ ക്യാമ്പസിൽ എം.എസ് സി കെമിസ്ട്രി ജോയിൻറ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഏതാനും സീറ്റുകളുടെ ഒഴിവുണ്ട്. സീറ്റൊഴിവുള്ള വിഭാഗം:എസ് .സി/എസ്.ടി താത്പര്യമുള്ള വിദ്യാർഥികൾ ഒക്ടോബർ 1ന് രാവിലെ നടത്തുന്ന

Read More...

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Recent News