ജെ.ഇ.ഇ അഡ്വാൻസ്‌ഡ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജി,ബോംബെ ഈ വർഷത്തെ ജെ.ഇ.ഇ അഡ്വാൻസ്‌ഡ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.കഴിഞ്ഞ മാസം 28നായിരുന്നു പരീക്ഷ നടന്നത്.ഒന്നരലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതി.രാജ്യത്തുടനീളമായി 577 പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പരീക്ഷാഫലം

Read More...

അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

സെൻറർ ഫോർ റിസർച് ആൻഡ് എജ്യുക്കേഷൻ ഫോർ സോഷ്യൽ ട്രാൻസ്‌ഫർമേഷൻ നടത്തുന്ന പിജി ഡെവലപ്മെൻറ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.ബിരുദധാരികൾക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാനാവസരം. കോഴ്‌സിൻ്റെ കാലാവധി:5 മാസം താത്പര്യമുള്ളവർ ഉടൻ

Read More...

സീറ്റുകൾ ഒഴിവുണ്ട്

മഹാത്മഗാന്ധി സ്‌കൂൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസിൽ എം.എ ആന്ത്രോപോളജി കോഴ്സിൽ ഏതാനും സീറ്റുകൾ ഒഴിവുണ്ട്.പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ അസ്സൽ രേഖകളുമായി ഓഗസ്റ്റ് 16ന് വകുപ്പ് ഓഫിസിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

Read More...

എം.എസ്.സി നാനോസയൻസ് പ്രോഗ്രാമിൽ സീറ്റൊഴിവ്

പയ്യന്നൂർ സ്വാമി ആനന്ദതീർത്ഥ ക്യാമ്പസിൽ എം.എസ്.സി നാനോസയൻസ് ആൻഡ് ടെക്‌നോളജി പ്രോഗ്രാമിൽ ഏതാനും സീറ്റുകൾ ഒഴിവുണ്ട്.എസ് .സി വിഭാഗത്തിലാണ് സീറ്റുകൾ ഒഴിവുള്ളത്.പ്രസ്തുത പ്രോഗ്രാമിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ ഓഗസ്റ്റ്

Read More...

സ്പോട്ട് അഡ്‌മിഷൻ

മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല സ്‌കൂൾ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് വകുപ്പിൽ എം.ടെക് എനർജി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്‌നോളജി പ്രോഗ്രാമിൽ എസ് സി/എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽ ഏതാനും സീറ്റുകൾ ഒഴിവുള്ളതിനാൽ സ്പോട്ട് അഡ്‌മിഷൻ

Read More...

എൽ.എൻ.സി.പി.ഇയിൽ പഠിക്കാം

ലക്ഷ്മീബായ് നാഷണൽ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ നല്കുന്ന ബിരുദ/പിജി പ്രോഗ്രാമുകളിലെ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പ്രവേശനം എങ്ങനെ? എഴുത്തുപരീക്ഷ നടത്തി,അതിൽ നിന്ന് മികച്ച മാർക്കുവാങ്ങുന്നവരെ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക്

Read More...

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Recent News