ടാലെന്റ്റ് പബ്ലിക് സ്കൂളിലേക്ക് അധ്യാപകരെ ആവശ്യമുണ്ട്

എറണാകുളം ടാലെന്റ്റ് പബ്ലിക് സ്കൂളിലേക്ക് tgt , prt , nttc എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലേക്കും അധ്യാപകരെ ആവശ്യമുണ്ട് . താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മേല്പറഞ്ഞ തസ്തികകളിലേക്ക് യോഗ്യരാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ

Read More...

ആറ് ജില്ലകളിൽ UPST നിയമനം തുടങ്ങി

യൂപി സ്കൂൾ ടീച്ചർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽനിന്ന് 6 ജില്ലകളിൽ നിയമന ശുപാർശ തുടങ്ങി . തുരുവന്തപുരം , കൊല്ലം , പത്തനംതിട്ട ,തൃശൂർ ,പാലക്കാട് ,വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് ഒന്നാം

Read More...

എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

ഈ വർഷത്തെ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.അടുത്തവർഷം മാർച്ച് 9നാകും പരീക്ഷകൾ ആരംഭിക്കുക.ശേഷം ഏപ്രിലിൽ തന്നെ മൂല്യനിർണയം തുടങ്ങും. ഇത്തവണ നാലു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതും

Read More...

എസ്.എസ്.എൽ.സി,പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷകൾ

ഈ വർഷത്തെ എസ്.എസ്.എൽ.സി,പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷകൾ മാസം 13 മുതൽ 30 വരെ നടത്താൻ സാധ്യത. ഭാഷ പേപ്പറിൻെറ പരീക്ഷയാകും ആദ്യം നടത്തപ്പെടുക. അധ്യാപക സംഘടനകളുടെ യോഗ്യത്തിലാണ് പരീക്ഷ

Read More...

വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഒക്ടോബർ 3 അവധി

കേരളത്തിലെ പ്രൊഫഷണൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അടുത്ത മാസം മൂന്നാം തീയതി അവധി ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.ഇതിന് പകരം മറ്റേതെങ്കിലും ദിവസം പ്രവർത്തിദിനമാക്കണമെങ്കിൽ അതാത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്

Read More...

പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം

കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള ഹയർ സെക്കൻഡറി,വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളികളിലെ പ്രവേശനത്തിനായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്ന് കൂടി അപേക്ഷിക്കാം. ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാലുമണിവരെയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയം.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ്

Read More...

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Recent News