വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഒക്ടോബർ 3 അവധി

കേരളത്തിലെ പ്രൊഫഷണൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അടുത്ത മാസം മൂന്നാം തീയതി അവധി ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.ഇതിന് പകരം മറ്റേതെങ്കിലും ദിവസം പ്രവർത്തിദിനമാക്കണമെങ്കിൽ അതാത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്

Read More...

പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം

കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള ഹയർ സെക്കൻഡറി,വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളികളിലെ പ്രവേശനത്തിനായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്ന് കൂടി അപേക്ഷിക്കാം. ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാലുമണിവരെയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയം.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ്

Read More...

അലോട്ട്മെൻറ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

സംസ്ഥാനത്തെ പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിൻെറ മൂന്നാം ഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.ഇന്ന് 10 മണി മുതൽ പ്രവേശന നടപടികൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 24 അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

Read More...

പ്ലസ് വൺ അപേക്ഷ 

പ്ലസ് വൺ പ്രവേശന അപേക്ഷയോടൊപ്പം കമ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് പകരം എസ്.എസ്.എൽ.സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയാൽ മതിയാകുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി.ശിവന്കുട്ടി അറിയിച്ചു.മഴക്കെടുതിയെ തുടർന്ന് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ജോലിഭാരം കൂടുതൽ ഉള്ളതിനാലും

Read More...

ട്രയൽ അലോട്മെൻറ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിനായുള്ള ട്രയൽ അലോട്മെൻറ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ മാസം 31വരെ തങ്ങളുടെ അപേക്ഷകളിൽ തിരുത്തലുകൾ വരുത്താം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സന്ദർശിക്കുക:http://www.admission.dge.kerala.gov.in

Read More...

പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ തീയതി നീട്ടാൻ സാധ്യത

സി.ബി.സി.എസ് .ഇ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷാഫലം വൈകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ തീയതി നീട്ടാൻ സാധ്യത.ഈ മാസം 19ന് നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥതല ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും

Read More...

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Recent News