അലോട്ട്മെൻറ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

സംസ്ഥാനത്തെ പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിൻെറ മൂന്നാം ഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.ഇന്ന് 10 മണി മുതൽ പ്രവേശന നടപടികൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 24 അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

Read More...

പ്ലസ് വൺ അപേക്ഷ 

പ്ലസ് വൺ പ്രവേശന അപേക്ഷയോടൊപ്പം കമ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് പകരം എസ്.എസ്.എൽ.സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയാൽ മതിയാകുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി.ശിവന്കുട്ടി അറിയിച്ചു.മഴക്കെടുതിയെ തുടർന്ന് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ജോലിഭാരം കൂടുതൽ ഉള്ളതിനാലും

Read More...

ട്രയൽ അലോട്മെൻറ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിനായുള്ള ട്രയൽ അലോട്മെൻറ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ മാസം 31വരെ തങ്ങളുടെ അപേക്ഷകളിൽ തിരുത്തലുകൾ വരുത്താം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സന്ദർശിക്കുക:http://www.admission.dge.kerala.gov.in

Read More...

പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ തീയതി നീട്ടാൻ സാധ്യത

സി.ബി.സി.എസ് .ഇ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷാഫലം വൈകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ തീയതി നീട്ടാൻ സാധ്യത.ഈ മാസം 19ന് നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥതല ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും

Read More...

സി.ബി.എസ് .സി പരീക്ഷാഫലങ്ങൾ ഉടൻ

സി.ബി.എസ് .സി പത്ത്,പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസുകളിലെ പരീക്ഷകൾ ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സാധ്യത.ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാലുടൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് http://cbse.nic.in,http://cbscresults.nic.in എന്നീ വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഫലം അറിയാൻ സാധിക്കും. അതേസമയം സ്മാർട്ടഫോൺ ഇല്ലാത്ത

Read More...

ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷാഫലം

രണ്ടാംവർഷ ഹയർസെക്കൻഡറി,വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടിയാണ് പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.ഫലം ലഭിക്കുവാനായി http://www.results.kerala.gov.in,http://www.examresults.kerala.gov.in എന്നീ വെബ്‌സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുകയോ ‘സഫലം 2022’ എന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നോക്കുകയോ ചെയ്യാം.

Read More...

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Recent News