പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് കേരള സര്‍ക്കാര്‍ KEPCO യില്‍ ജോലി നേടാം

കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Kerala State Poultry Development Corporation Limited ഇപ്പോള്‍ Store Keeper തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ

Read More...

നിയമ ബിരുദക്കാർക്ക് സേനയിൽ അവസരം

കരസേനാ 2024 ഏപ്രിലിൽ ആരംഭിക്കുന്ന 32 മത് ജഡ്ജ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ബ്രാഞ്ച് ഷോർട് സർവീസ് കമ്മീഷൻ കോഴ്‌സിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു .കുറഞ്ഞത് 55 % മാർക്കോടെയുള്ള എൽ

Read More...

കേരള ലൈഫ് മിഷൻ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023

കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ ലൈഫ് മിഷനില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. LIFE Mission, Kerala ഇപ്പോള്‍ Enterprise Development Executive തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ

Read More...

കൈറ്റ് കേരള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023

Kerala Infrastructure and Technology Education (KITE) ഇപ്പോള്‍ Computer Programmer and Computer Programmer Trainees തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ

Read More...

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Recent News