റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗ്രേഡ് ‘A’-PY 2020 അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു .

ജോധ്പൂരിലെ രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതിക്ക് മുമ്പാകെയുള്ള സിവിൽ റിട്ട് പെറ്റീഷൻ നമ്പർ 12212/2021, അജയ് ചൗധരി, റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സർവീസസ് ബോർഡ്, ആർബിഐ എന്നിവയുടെ ഫലമാണ് പ്രസിദ്ധികരിച്ചിരിക്കുന്നതു.ഗ്രേഡ്

Read More...

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ: ഫാക്കൽറ്റി അംഗങ്ങൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

അക്കാദമിക് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫാക്കൽറ്റി അംഗങ്ങൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം , 2021റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ്സ് കമ്മീഷൻ (യുജിസി) അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ

Read More...

ഡെറാഡൂണിലെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബാങ്ക് മെഡിക്കൽ (ബിഎംസി) കൺസൽട്ടൻറ് നിയമനം.

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ മെഡിക്കൽ കൺസൾട്ടൻറിൻറെ (ബിഎംസി) ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് (ബിഎംസി) കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, നിയമനം.റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് നിശ്ചിത മണിക്കൂർ പ്രതിഫലത്തോടെ ആണ്

Read More...

ആർബിഐ അസിസ്റ്റൻറ് 2021 വിജ്ഞാപനം ഒക്ടോബറിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

റിസർവ് ബാങ്ക് അസിസ്റ്റൻറ് 2021 വിജ്ഞാപനം: റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ശാഖകളിലും അസിസ്റ്റൻറ് തസ്തികയിലേക്ക് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് എല്ലാ വർഷവും റിസർവ് ബാങ്ക്

Read More...

ഇനി ഉടനടി അയയ്ക്കാം 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ

ഐഎംപിഎസ്‌ വഴി കൈമാറാവുന്ന തുകയുടെ പ്രതിദിന പരിധി ഉയർത്തിയത് സാധാരണക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നു. ഒരു ബാങ്ക്‌ അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക്‌ പണം അയക്കുന്നതിനുള്ള ഈ തത്സമയ പേമെന്റ്‌ സേവനത്തിന്റെ

Read More...

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Recent News