ആർബിഐ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023

ഏറ്റവും പുതിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലികൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ അത്ഭുതകരമായ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ https://www.rbi.org.in/-ൽ RBI

Read More...

റിസര്‍വ് ബാങ്കില്‍ ജോലി

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്കില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Reserve Bank of India (RBI) ഇപ്പോള്‍ Officers in Grade ‘B’(DR)- General, Officers

Read More...

ആർബിഐ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023

ഏറ്റവും പുതിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലികൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ അത്ഭുതകരമായ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ https://www.rbi.org.in/-ൽ RBI

Read More...

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗ്രേഡ് ‘A’-PY 2020 അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു .

ജോധ്പൂരിലെ രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതിക്ക് മുമ്പാകെയുള്ള സിവിൽ റിട്ട് പെറ്റീഷൻ നമ്പർ 12212/2021, അജയ് ചൗധരി, റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സർവീസസ് ബോർഡ്, ആർബിഐ എന്നിവയുടെ ഫലമാണ് പ്രസിദ്ധികരിച്ചിരിക്കുന്നതു.ഗ്രേഡ്

Read More...

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ: ഫാക്കൽറ്റി അംഗങ്ങൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

അക്കാദമിക് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫാക്കൽറ്റി അംഗങ്ങൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം , 2021റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ്സ് കമ്മീഷൻ (യുജിസി) അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ

Read More...

ഡെറാഡൂണിലെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബാങ്ക് മെഡിക്കൽ (ബിഎംസി) കൺസൽട്ടൻറ് നിയമനം.

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ മെഡിക്കൽ കൺസൾട്ടൻറിൻറെ (ബിഎംസി) ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് (ബിഎംസി) കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, നിയമനം.റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് നിശ്ചിത മണിക്കൂർ പ്രതിഫലത്തോടെ ആണ്

Read More...

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Recent News