കേരളത്തിലെ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയില് ജോലി നേടാം

കേരളത്തിലെ വിവിധ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ബാങ്കുകളില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് സുവര്ണ്ണാുവസരം. Bank of Baroda ഇപ്പോള്‍ Acquisition Officer (AO) തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി

Read More...

പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

2019 നവംബറിൽ നടത്തിയ ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി.ടി.എസ് പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും ഡിസംബർ 30വരെ അപേക്ഷിക്കാം. പരീക്ഷാ കൺട്രോളറുടെ കാര്യാലയത്തിലാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.  

Read More...

പ്രാക്ടിക്കൽ

കേരളസർവകലാശാല നടത്തിയ എം.എസ് .സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് പരീക്ഷയുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഈ മാസം നടക്കും.ഡിസംബർ 21,22 തീയതികളിലായി അതാത് കോളേജുകളിൽ വെച്ചാകും പരീക്ഷ നടത്തപ്പെടുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സർവകലാശാല

Read More...

പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

എം.ജി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി നടത്തിയ മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.എസ് സി അപ്ലൈഡ് മൈക്രോബയോളജി പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും ഡിസംബർ 29വരെ അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സർവകലാശാല

Read More...

പ്രാക്ടിക്കൽ

എം.ജി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി നടത്താനിരിക്കുന്ന ഐ.എം.സി.എ പരീക്ഷകളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിസംബർ 19ന് ആരംഭിക്കും.അതാത് കോളേജുകളിൽ വെച്ചാകും പ്രാക്ടിക്കൽ നടത്തപ്പെടുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സർവകലാശാല വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

Read More...

പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി നടത്തിയ പഞ്ചവത്സര ബി.എ.മൾട്ടിമീഡിയ പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും ഡിസംബർ 22 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സർവകലാശാല വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

Read More...

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Recent News