നോർത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 1664 അപ്രൻറ്റിസ്: അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഡിസംബർ ഒന്ന്.

നോർത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ അപ്രൻറ്റിസ്ഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം. വിവിധ ട്രേഡുകളിലായി 1664 ഒഴിവുണ്ട്. ഒരു വർഷത്തെ പരിശീലനമാണ്. പ്രയാഗ് രാജ്, ഝാൻസി , ആഗ്ര ഡിവിഷനുകളിലും ഝാൻസി വർക്ക് ഷോപ്പിലുമാണ്

Read More...

റെയിൽവേയിൽ 9439 അപ്രൻറിസ് : അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി നവംബർ 5

റെയിൽവേയുടെ വിവിധ സോണുകളിലായി അപ്രൻറിസ്ഷിപ്പിനു അവസരം. 9439 ഒഴിവുകളുണ്ട്. യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ് വിജയവും ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലെ ഐ.ടി.ഐ. സർട്ടിഫിക്കറ്റും. പ്രായം: 15 – 24 വയസ്സ്. സംവരണവിഭാഗത്തിന്

Read More...

ആർ ആർ ബി, എൻറ്റിപിസി പരീക്ഷയുട ഫലം ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും .

ആർആർബി എൻടിപിസി ഫലം 2021: ആർആർബി എൻടിപിസി 2021 സിബിടി -1 പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇപ്പോൾ ആർആർബി എൻടിപിസി ഫല പ്രഖ്യാപനത്തിനായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. RRB NTPC

Read More...

ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ 3870 ഒഴിവുകൾ

ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ അപ്രന്റീസ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 50% മാർക്കോടെ പത്താം ക്ലാസ് ജയം./അഥവാ തത്തുല്യ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം.ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ ഐടിഐ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവിഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് .ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കാം.പട്ടിക

Read More...

സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ അവസരം

സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ അവസരം.അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 4103 ഒഴിവുകൾ ആണ് ഉള്ളതു.പത്താം ക്ലാസ്സ്, ITI ഉള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം.അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക👇🏻

Read More...

അറിഞ്ഞു പഠിക്കാം റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പരീക്ഷകൾ, വിജയം സുനിശ്ചിതം.

പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകൾ പോലെയല്ല റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പരീക്ഷകൾ. അതിനാൽ പിഎസ്‌സി പരീക്ഷയ്ക്കു തയാറെടുക്കുന്നതുപോലെയല്ല ഇതിനു തയാറെടുക്കേണ്ടത്. റെയിൽവേ പരീക്ഷകൾ കംപ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിതമായശേഷം പ്രധാനമായും നാലുവിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത്–

Read More...

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Recent News