അധ്യാപകരെ ആവശ്യമുണ്ട്

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

കോഴിക്കോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മലബാർ കോളജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസിൽ അസിസ്റ്റൻറ് പ്രഫസർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്.

ഒഴിവുള്ള വിഷയങ്ങൾ:കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്,ഫുഡ് ടെക്നോളജി,മാനേജമെൻറ് സ്റ്റഡീസ്

താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ mcascareer@gmail.com എന്ന മെയിലിലേക്ക് അപേക്ഷ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി 854714520 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick