അസിസ്റ്റൻറ് തസ്തികയിലേക്ക് 2,78,461 ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി, സിഡ്കോ, ലേബർ വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ് എന്നിവയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അസിസ്റ്റൻറ് തസ്തികയിലേക്ക് 2,78,461 ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു. ഈ മാസം രണ്ടായിരുന്നു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി .ബിരുദതല പൊതു പ്രാഥമികപരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഈ തസ്തികയിലേക്ക് യോഗ്യരായവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick