ആർട്ട് ടെക്‌നോളജി ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ ഒഴിവ് 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
ഇൻഫോപാർക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആർട്ട് ടെക്‌നോളജി ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് വെയർ  എന്ന കമ്പനിയിൽ സീനിയർ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജരെ ആവശ്യമുണ്ട് .  താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ art-hr@artechsoft.com  എന്ന      ഇ-മെയിലിലേക്ക്  അപേക്ഷ അയയ്ക്കുക. അപേക്ഷ അയയ്‌ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഡിസംബർ 20.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick