ആർ ആർ ബി, എൻറ്റിപിസി പരീക്ഷയുട ഫലം ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

ആർആർബി എൻടിപിസി ഫലം 2021: ആർആർബി എൻടിപിസി 2021 സിബിടി -1 പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇപ്പോൾ ആർആർബി എൻടിപിസി ഫല പ്രഖ്യാപനത്തിനായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. RRB NTPC 2021 CBT 1 പരീക്ഷയുടെ ഫലം 2021 ഒക്ടോബർ പകുതിയോടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. RRB NTPC ഫലം കട്ട് ഓഫ് മാർക്കുകൾക്കൊപ്പം അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് (RRB) RRB NTPC CBT I (സ്റ്റേജ് I) പരീക്ഷ ഡിസംബർ 28, 2020 മുതൽ ജൂലൈ 31, 2021 വരെ ഏഴ് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടത്തി.35,208 നോൺ-ടെക്നിക്കൽ പോപ്പുലർ കാറ്റഗറീസ് (NTPC) പരീക്ഷ വഴി ആണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick