ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ സെയിലറാവാം : 2500 ഒഴിവുകൾ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ സെയിലർ തസ്തികയിൽ 2500 ഒഴിവ്. അവിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാർക്കാണ് അവസരം. ആർട്ടിഫൈസർ അപ്രൻറ്റിസ് (എ.എ.), സീനിയർ സെക്ക ൻഡറി റിക്രൂട്സ് (എസ്.എസ്.ആർ .) വിഭാഗത്തിലാണ് അവസരം.
പ്രായം: 2002 ഫെബ്രുവരി 1നും 2005 ജൂലായ് 31നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടെ.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: കോവിഡിൻറെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്ലസ്ടു മാർക്കിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തി ൽ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പതിനായിരം പേരെയാണ് എഴുത്തുപരീക്ഷയ്ക്കും ശാരീരികക്ഷമതാപരീക്ഷയ്ക്കും ക്ഷണിക്കുക. പരീക്ഷയിൽ ഇംഗ്ലീഷ്, സയൻസ് , മാത്തമാറ്റിക്സ്, ജനറൽ നോളജ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് പ്ലസ്ടുതലത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകും. ഒരുമണിക്കൂറായിരിക്കും പരീക്ഷ. ഇതേദിവസം ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യ ൻസി ടെസ്റ്റ്. ടെസ്റ്റിൽ 7 മിനിറ്റിൽ 1.6 കിലോമീറ്റർ ഓട്ടം, 20 സ്ക്വാട്ട്, 10 പുഷ് അപ്പ് എന്നിവയുണ്ടാകും. എഴുത്തുപരീക്ഷയുടെയും ശാരീരികക്ഷമതാപരീക്ഷയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവസാന മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക. പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നവർ 72 മണിക്കൂർ മുന്പുള്ള കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആർ .ടി.പി.സി.ആർ . സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം. അപേക്ഷ ഫീസുൾപ്പെടെ വിശദവിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാനുമായി http://www.joinindiannavy.gov.inകാണുക. അവസാനതീയതി: ഒക്ടോബർ 25.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick