എം.ടി.എസ്.ഇ ഫൈനൽ പരീക്ഷ മാർച്ച് ഒമ്പതിന് നടത്തും

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

കേരള ഗണിതശാസ്ത്ര പരിഷത് നടത്തുന്ന മാത്സ് ടാലൻറ് സെർച്ച് പരീക്ഷയുടെ ഫൈനൽ പരീക്ഷ മാർച്ച് ഒമ്പതിന് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. സംസഥാനത്തെ ഒന്നുമുതൽ പത്തുവരെ ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരമുണ്ടാവുക .
പരീക്ഷ എഴുതാനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട അവസാന തീയതി ജനുവരി 31.
ഹെൽപ് ലൈൻ :9747934031

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick