എസ് എസ് സി, എംടി എസ് 2021 അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

എസ് എസ് സി,എംടി എസ് 2021 പരീക്ഷയുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് നോർത്ത്, കെകെആർ, ഈസ്റ്റേൺ റീജിയനുകൾക്ക് 2021 ഒക്ടോബർ 01-നും നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ, സെൻട്രൽ റീജിയൻ, നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റീജിയൻ, വെസ്റ്റേൺ എന്നിവയുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ലിങ്കുകളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. മധ്യപ്രദേശ് മേഖല, ദക്ഷിണ മേഖല, വടക്കൻ മേഖല എന്നിവയുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് എസ്എസ്സി ഇതിനകം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. എസ്എസ്സി എംടിഎസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു ., തുടർന്ന് എസ്എസ്സിയുടെ പ്രാദേശിക വെബ്സൈറ്റുകളിൽ Tier -1 പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള എസ്എസ്സി എംടിഎസ് എല്ലാ മേഖലകളിലെയും Tier -1 കോൾ ലെറ്റർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick