എസ് .ആർ.സി കമ്യുണിറ്റി കോളേജ് വിവിധ കോഴ്സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

എസ് .ആർ.സി കമ്യുണിറ്റി കോളേജ് ജനുവരി സെഷനിൽ നടത്തുന്ന കോഴ്സുകളായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രിവൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ഹെൽത്ത് കെയർ (ഹോസ്പിറ്റൽ) എന്നീ കോഴ്സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു .കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി 8301915397, 9447049125 എന്നീ ഫോൺ നമ്പറുകളിലേക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ്.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick