ഏഴാം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് കേരള ഫോറസ്റ്റിൽ സുവർണ്ണാവസരം

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

കേരള ഫോറസ്റ്റിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ.ഏഴാം ക്ലാസ്സ് മുതൽ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്കു അപേക്ഷിക്കാം.ശമ്പളം 35,700 രൂപ വരെ.വാച്ചർ, സൂപ്പർവൈസർ, വാർഡൻ, ഡിസ്പെൻസറി അറ്റൻഡന്റ് തുടങ്ങി നിരവധി ഒഴിവുകൾ ആണ് ഉള്ളത്.ഏഴാം ക്ലാസ് ജയം/തത്തുല്യ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.കേരളത്തിൽ 14 ജില്ലകളിൽ അവസരം.അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.
🔗https://bit.ly/kerala-forest-2021
🔗https://bit.ly/kerala-forest-2021
🔗http://bit.ly/latest-govt-job-2021ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയ്യതി: നവംബർ 03

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick