കേരളത്തിൽ വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്ററ്റ് ഒഴിവുകൾ.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

കേരളത്തിലെ വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിലെ വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്ററ്റ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പത്താം ക്ലാസ് പാസായവർക്ക് ആണു അവസരം.റവന്യൂ വകുപ്പിൻറെ കീഴിലുള്ള ഒഴുവുകളിലേക്കാണ് നിയമനം നടക്കുന്നതു .പത്താം ക്ലാസ് ആണ് മിനിമം യോഗ്യത എങ്കിലും ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം .14 ജില്ലകളിലായി നിരവധി ഒഴിവുകളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് (ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല .തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ 17,000 മുതൽ ­37,500 വരെ ശമ്പള സ്കെയിലിലാണ് ജോലി (മറ്റ് സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പുറമെ) .പ്രായ പരിധി: 18 -­ 36 (മറ്റു പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ടവർക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവു ലഭിക്കും)

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക

🔗https://bit.ly/kerala-vfa-recrt-21

🔗https://bit.ly/kerala-vfa-recrt-21

🔗http://bit.ly/latest-govt-job-2021

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയ്യതി: ഒക്ടോബർ 20

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick